A technológiai szektort még mindig a férfiak uralják

A statista.com nevű adatelemző portál cikke szerint a technológiai szektorban még mindig a férfi munkaerő alkalmazása dominál, habár a nők aránya az Egyesült Államok munkaerőpiacán összességében 46,8 százalékra kúszott fel az elmúlt évtizedek alatt.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete tavaly az alábbi jelmondattal ünnepelte a nőnapot: „Görgessük a földet a nemi egyenlőség felé, hogy 2030-ra olyan hely legyen, ahol 50-50 százalékban megvalósul az egyenjogúság”. Bár számos szektorban kiegyenlített a szerepek aránya, mégis van egy iparág, amely máig a többi mögött kullog az egyenlőség tekintetében: a számítástechnika.

A nagyobb technológiai cégeknél átlagosan 26-44 százalékot tesz ki a különböző pozíciókban elhelyezkedő női foglalkoztatottak aránya, azonban a kimondottan technológiai jellegű munkakörök betöltése esetében sokkal alacsonyabb ez az arány. A technológiai szektorban a nők vezetői szerepének megoszlása – ahogyan a nyolc nagyobb céget bemutató mellékelt grafikon is mutatja – még mindig nem elég magas ahhoz, hogy egyenlőnek tekintsük a férfiakéval.

A mellékelt grafikonon jól látszik, hogy a női foglalkoztatásban a PayPal magasan felülreprezentálja a kutatásban szereplő többi céget, és a teljes munkaerő 44 százalékát nők alkotják. Őket követi az Ebay, ahol szintén viszonylag magas arányban dolgoznak női munkatársak (43 százalék), majd az Amazon (39 százalék) után a Twitter, a Facebook, az Apple, és a Google is 30 százalék felett alkalmaz női munkaerőt. A lista végén a Microsoft kullog, ahol a teljes munkaerőnek mindössze 26 százalékát alkotják hölgyek. Ugyanezen cégeken belül a vezetői pozícióban levő hölgyek aránya 15-24 százalék körül mozog, a specifikusan technológiai pozíciót betöltőké pedig csupán 18-33 százalékra rúg.

Infographic: The Tech World Is Still a Man's World | Statista

Forrás: Statista.com

Globális nemek közti egyenlőség a technológiai mezőnyben

A jelenlegi egyenlőtlen helyzet kiegyensúlyozása érdekében hazánkban és külföldön is számos olyan program működik, amely a technológiai szektorban dolgozó nők arányát növeli. Ilyen a Skool is, amelyet a Technológiai Oktatásért Alapítvány hozott létre. Az alapítvány célkitűzése, hogy a 8-10 éves korú lányokat olyan technológiai tudással vértezze fel, hogy kedvet és alapvető képet kapjanak a tech mezőnyben betöltendő álláslehetőségekről. A program emellett lehetőséget biztosít a fiataloknak arra is, hogy kipróbálják magukat ezen a nők által még kevésbé kitaposott területen.

Az ENSZ információtechnológiára szakosodott ügynöksége (International Telecommunication Union – ITU) szerint még mindig nagy a nemek közti különbség internethasználat kérdésében. Globális szinten 2013-2016 közt csupán egy százalékot nőtt a női internethasználók aránya.

A mobilszolgáltatók szakmai szervezetének adatai (GSMA) rámutatnak, hogy a világon több mint 1,7 millió nő él olyan alacsony, vagy közepesen alacsony jövedelmű országban, ahol nem rendelkeznek saját mobiltelefonnal és internet használati lehetőséggel.

Mindezek megerősítéseként egy friss kutatás azt hangsúlyozza, hogy a digitális technológia ismerete pozitív hatással lehet a nők szakmai előmenetelére, és kulcsa lehet a női egyenjogúságnak is. A Roland Berger stratégiai tanácsadó cég „Digitális Egyenjogúság” című tanulmánya szerint a nők 73 százaléka hisz abban, hogy a vállalatok digitális megújulásában nekik is fontos szerepük van.

A legutóbbi felmérések szerint Magyarország 28-ból a 24. helyen áll a digitális technológiák ismeretében. Ezt az eredményt többek között annak is köszönhetjük, hogy a mikro, kis- és középvállalkozások bizalmatlanok az online világgal szemben, és nem használják ki a technológia adta lehetőségeket.