Mit tegyünk, ha váratlanul céget örököltünk?

Az élet váratlan fordulataira nem árt felkészülni, a cégek alapító okirataiba érdemes haláleseti rendelkezést készíteni. Mit tegyenek az újdonsült cégtulajdonosok, ha váratlanul örökölték meg a családi vállalkozást? Mit tehetnek az alkalmazottak a cégvezető halála esetén?

Az alkalmazottak munkaviszonya természetesen nem szűnik meg, hiszen az alkalmazottak magával a céggel állnak jogviszonyban, ha azonban ügyvezető hiányában nincs, aki gyakorolja a munkáltatói jogokat, a munkáltató működése ellehetetlenül.

 Amennyiben az elhunyt egyedüli tulajdonosa volt a cégnek, akkor az üzletrész örököseinek kell intézkedniük a cég további működtetése és az új ügyvezető kijelölése érdekében. A folyamatot célszerű ideiglenes hagyatékátadó végzés beszerzésével felgyorsítani, hiszen a hagyatéki eljárás hónapokig tartó procedúra.

Amennyiben többszemélyes társaság vezetője/vezetői haláloznak el, a Ptk. rendelkezése alapján bármelyik tag jogosult a taggyűlés összehívása nélküli döntéshozatal kezdeményezésére, abban az esetben, ha a társaságnak nem maradt ügyvezetője. Ha az új ügyvezető kijelölése a halálesetet követő 30 napon belül nem történik meg, úgy a taggyűlést a bíróság hívja össze bármely tag kérelmére, ahol az új ügyvezető kijelölésére is sor kerül.

Az örökös, mint új cégtulajdonos

A végrendeletben meghatározott cégörökös csak a hagyaték jogerős átvétele után kezdheti el a cég irányítását. Ez a folyamat 3-4 hónapig is eltarthat, és ez idő alatt a cég gyakorlatilag jogilag cselekvőképtelen. Ezt a helyzetet némileg oldja, ha a végrendeletben gondoskodtak végrehajtó megnevezéséről is, akit maga az örökhagyó látott el utasításokkal. A végrehajtó személye biztosíték arra, hogy a hagyatéki eljárás időtartama alatt is működjön a cég, ne legyenek tartozásai és hozzáférjen a bankszámlájához, vagyis a végrehajtó a hagyatéki eljárás lezárásáig kezeli a cég vagyonát és a taggyűléseken a társaság tagjait megillető jogokat gyakorol.

A végrendeletben megjelölt cégtulajdonos

A végrendeletben megjelölt cégtulajdonos feladatai kiterjednek az alkalmazottakkal való kapcsolattartásra, a könyvelés ellenőrzésére, valamint a tartozások,  céges biztosítások, banki kivonatok, adóbevallások, szabadalmak és védjegyek koordinálására. Mindezeken felül az újdonsült cégtulajdonos természetesen a vállalkozás fejlődésének irányvonalait is meghatározhatja. Emellett feladata az egész céges csapat – kollégák, vásárlók, és üzleti partnerek megváltozott helyzetre való felkészítése.

Mit tegyenek az örökösök, ha nem akarják tovább vinni a céget?

Az örökösök még a hagyaték átvétele előtt visszautasíthatják az örökséget, és abban az esetben, ha minden öröklésképes rokon lemondott a cégről, kényszerörökösként az állam örökli azt.

A hagyaték visszautasításakor azzal is tisztában kell lenni, hogy nincs lehetőség a hagyaték bizonyos részeire igényt tartani, tehát csak a hagyaték teljes egészének – ingó és ingatlan vagyon – teljes visszautasítására van lehetőség.