Miért fontos szemmel tartani a cash flow-t?

A cash flow lényegében egy olyan mérőszám, amely egy adott időszakra vonatkozólag összegzi egy vállalkozásba befelé és onnan kifelé irányuló készpénzmozgásokat. A cash flow, magyarul készpénzáramlás esetében készpénzen kell érteni minden olyan likvid vagyont, amely pénzként viselkedik, így például a számlapénzt vagy a hitelkártyákkal történt tranzakciókat is ide szokás számítani.

Ha a cash flow pozitív, azt jelzi, hogy a vállalkozás likvid vagyona növekszik, van pénze arra, hogy törlessze hiteleit, befektessen, pénzt fizessen a tulajdonosoknak, kifizesse a folyó kiadásokat, sőt, akár tartalékot is képezzen a jövőben várható nehezebb időszakokra. A negatív cash flow azt mutatja, hogy a vállalat likvid vagyona csökken.

A cash flow-t meg kell különböztetni a nyereségtől, a számvitelben „eredmény”-nek nevezett összegtől. Ez ugyanis tartalmazza a követeléseket is, azaz a leszámlázott, de még ki nem fizetett eladások ellenértékét (csökkentve a kiadásokkal). A számvitelben a kiszámlázott értékesítést is bevételként kezeljük, holott az valójában még csak egyfajta áruhitel – mi már átadtuk a terméket vagy szolgáltatást nyújtottunk, s  most várjuk, hogy ügyfelünk „törlesszen”. Ez a fajta „eredmény” azonban nem cash, ebből egyelőre semmilyen kifizetést nem tudunk eszközölni.

Persze mindennek az ellenkezője is igaz. Lehet, hogy egy vállalkozás ontja a készpénzt – csakhogy valójában azért, mert folyamatosan eladja, feléli vagyontárgyait. Így persze likviditás keletkezik, de hosszú távon csökkenti saját növekedési esélyeit. Készpénzre akár úgy is szert lehet tenni, hogy hitelt veszünk fel – így lesz pénzünk, de a jövőbeni törlesztés akár boríthatja a céget. Hogy valós képünk legyen egy cég vagyoni helyzetéről, érdemes a cash flow- és az eredménykimutatást együtt, egyszerre elemezni. Mit is tartalmaz egy cash flow kimutatás?

A cash flow kimutatásokat három részre lehet bontani: az üzemi (operatív), a befektetési és a pénzügyi cash flow-ra.

Az üzemi cash flow a vállalkozás napi üzletmenetéhez kapcsolódó ki- és befizetéseket tartalmazza. Kiindulási pontja az elért eredmény, majd ehhez kapcsolódóan vizsgálja, hogy az egyes tételeknek milyen hatása van a készpénzáramlásra. Néhány példa:

A be nem folyt követelések nem-készpénznek számító tételek. Így ha egy adott időszakban növekedett az értékesítés, az árbevétel nőhet, de nem folyt be ezzel egyidőben készpénz, ezért a cash flow kimutatásban csökkentjük az eredményt ezekkel a tételekkel.

Szállítói követelések: a ki nem fizetett követelések növelik a cash flow-t.

Értékcsökkenés, amortizáció: ezek megjelennek az eredményben, ám valójában nem növelik a készpénzt.

A befektetési cash flowban találjuk az állóeszközök vásárlásához igénybe vett készpénzt, illetve az értékpapírok vásárlására fordított összegeket. Ugyanígy ide kerülnek be azok az összegek, amelyeket eszközeink, vagyontárgyaink  eladásáért kaptunk. Az elemzők általában fenntartásokkal kezelik, ha ebben a kategóriában találunk pozitív készpénzáramlást, ugyanis a befektetők az olyan vállalatokat értékelik magasra, amelyek a normál üzletmenetből generálnak készpénzt, nem pedig a befektetések adásvételéből.

A pénzügyi cash flow a vállalat hitelezőinek és adósainak fizetett összegeket tartalmazza: ilyen lehet például a tulajdonosoknak fizetett osztalék vagy a kötvénykibocsátásból (hitelfelvételből) származó bevétel.

Szabad cash flownak nevezzük azt az összeget, amely az állóeszközvásárlásokra fordított készpénzzel csökkentett üzemi (operatív) cash flow-nak felel meg. Tulajdonképpen a szabad cash flow az az összeg, amelyet osztalékfizetésre, hiteltörlesztésre vagy vállalkozásunk fejlesztésére használhatunk.

A cash flow folyamatos figyelése nagyon fontos minden vállalkozás számára, mert ha a készpénzáramlás mértéke nagyon lecsökken, cégünknek nem lesz tartaléka egy váratlan helyzet esetén, s könnyen fizetésképtelenné válhatunk. Ezért célszerű könyvelőnktől a kötelező mérleg és eredménykimutatás mellett legalább évente egy-egy cash flow kimutatást is kérni, s ezeket együtt elemezni.

Angolul tudóknak javasoljuk, hogy tekintsék meg az Investopedia.com videóját a témában. (A hangot külön rá kell adni, alapértelmezésben nulla hangerővel megy!)