Inkubátorházak kezdő vállalkozásoknak

Az inkubátorházak célja a kkv-k túlélési arányának javítása, valamint az életszakaszuk elején álló vállalkozások támogatása.

Az inkubátorházak küldetése – vállalkozás mentorálás, tanácsadás és kapcsolatépítés

Az üzleti inkubátorházak rendszerint olyan cégek vagy társaságok, amelyek induló vállalkozásoknak nyújtanak különböző szolgáltatásokat, úgy, mint vezetők képzése vagy irodaterek kiadása és kapcsolatépítési lehetőségek biztosítása. Az inkubátorházak története a ’60-as évekre nyúlik vissza: az első üzleti támogató központot Joseph Mancuso hozta létre egy New York-i raktárépületben, majd később a ’80-as évekre az Egyesült Királyságon keresztül a kontinensre is eljutott az inkubátorház-láz, ahol számos telephely jött létre innovációs központok és kutatóparkok formájában.

Célok, törekvések és szolgáltatások

Az üzleti inkubátorházak a vállalkozások optimális működésének ösztönzése céljából nem csak komplex szolgáltatásokat, hanem működési (inkubációs) teret is biztosítanak az induló vállalkozásoknak, hiszen bukási arányuk csökkentése és teljesítőképességük növelése a hosszú távú cél.

Működésük célja továbbá, hogy szellemi infrastruktúrát biztosítsanak az életszakaszuk elején álló vállalkozásoknak és széles szolgáltatási skálával biztosítsák tartós fejlődésüket. Nálunk legnépszerűbbek a telephelyként funkcionáló inkubációs programok, ahol az irodai lehetőségek, helységek biztosítása mellett klasszikus adminisztratív feladatokban is segítenek az induló vállalkozásoknak.

Az inkubátorházak szolgáltatásai és fajtái – a teljesség igénye nélkül

Alapvető üzleti kérdések, vállalkozásvezetés, cégvezetés, kapcsolati háló felépítése, hirdetésszervezés és reklámtevékenységek, piackutatás, internetelérés biztosítása, gazdasági és pénzügyi kérdések tisztázása, tájékoztatás továbbképzési lehetőségekről, segítség pályázati források keresésében, stratégiai partnerek felkutatása, tanácsadó testületek vagy mentorok felkeresése, üzleti etikett tanácsadás, szellemi tulajdon védelme, jogszabályoknak való megfelelés.

Léteznek olyan inkubátorházak, amelyek egy-egy iparágra vagy üzleti modellre fókuszálva saját nevet viselnek, mint pl. virtuális üzleti, konyhai, közösségi, startup vagy vállalatélénkítő inkubátor.

Attól függően, hogy milyen tevékenységet végez, és mely pontokon szorul segítségre vállalkozásunk, többek közt az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

Technológiai inkubátor, az ipari szektorban működő vállalkozások támogatására.

Szolgáltatói inkubátor, a szolgáltató szektorban tevékenykedő vállalkozások támogatására.

Felzárkóztató inkubátor, a gazdaságilag fejletlenebb térségekben működő, szerkezeti vagy infrastrukturális nehézségekkel küzdő vállalkozások támogatására.

Hogyan működik?

Az inkubációs programok iránt érdeklődő vállalkozóknak jelentkezniük kell az adott programba, és bár inkubátorházanként változnak a befogadás feltételei, alapvető kritérium egy működőképes üzleti terv megléte. Minden programra igaz, hogy közös adminisztratív szolgáltatásokat és irodahasználati lehetőséget biztosítanak az induló vállalkozásoknak. Az, hogy egy adott vállalkozás mennyi időt tölt egy inkubátorházban, sok minden függvénye: többek között az üzlet jellegétől és a vállalkozók üzleti kvalitásaitól, tapasztalataitól is függ, de átlagosan 33 hónapot töltenek a vállalkozók egy-egy inkubációs programban.

Üzleti vagy nonprofit?

Mindkettő lehetséges működési forma, legyen szó akár üzleti, akár nonprofit alapon működő inkubátorházról, a cél ugyanaz: a kezdő kis- és középvállalkozások szakmai támogatása. Ezen a kategórián belül is főként azon cégek, amelyek nem rendelkeznek kellő infrastrukturális felszereltséggel, saját helységgel, jó lokációjú irodával, illetve tevékenységük végzéséhez tanácsadásra van szükségük.

Az inkubációs folyamat során a coach-ok gyakorlati tudást adnak át a kkv-knak, amellyel azok képesek lesznek előre tervezni és az egyes cégekhez jól illeszkedő mentorokat választani.

A gyermekcipőben járó, de konkrét üzleti tervvel rendelkező vállalkozásoknak kezdetnek ajánljuk a Magyar Iparszövetség által működtetett inkubátorházat, ahol a vállalkozások egy arra kialakított (open office) irodában kaphatnak vállalkozásfejlesztési, piacra jutási és tanácsadási szolgáltatásokat, valamint érdemes megismerkedni a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségének munkájával is, ahol inspiráló hazai és nemzetközi programokról és gyakorlatokról lehet tájékozódni.