A családi vállalkozásokra is kihat a digitális átalakulás

Egy friss kutatás szerint az újgenerációs vállalkozások többsége komoly terveket dédelget cége jövőjével kapcsolatban. Az eredmények arra is rávilágítottak, hogy a cégeknek globálisan a technikai változások mellett a generációs szakadék következtében kialakult különbségekkel is szembe kell nézniük.

A PwC által végzett felmérés során 21 ország 35 vezetőjét kérdezték meg mélyinterjúk formájában arról, hogyan látják jövőjüket a digitális átalakulás fényében.

A tanácsadó cég felmérése rámutatott, hogy a családi vállalkozást vezetők összegészében pozitívan tekintenek az elkövetkező változásokra, a válaszadók 75 százaléka szerint elengedhetetlen az átalakulás a vállalkozás sikeres működése érdekében.

Ezzel szemben a megkérdezettek 36 százaléka vallott arról, hogy a jelenlegi generáció nem tekint pozitívan a technológiai átalakulásban rejlő potenciális lehetőségekre, és nincs tisztában a felmerülő kockázatokkal sem.

A válaszadók 82 százaléka szerint az újításra való készség az üzleti siker kulcsa, azonban csak 15 százalékuk szerint fordítanak kellő gondot a vállalkozáson belül történő fejlesztésekre.

A generációkat vizsgáló kutatás egyik érdekes eredménye továbbá, hogy a digitális nemzedéknek mindössze 7 százaléka elégedett saját teljesítményével a vállalkozások átalakítása tekintetében. Ezzel szemben a jelenlegi generáció vezetői érthető módon kicsit óvatosabbak az új lehetőségekkel szemben, emiatt nézetkülönbségek nehezíthetik a családi vállalkozások változásokhoz való alkalmazkodását.

A válaszolók véleménye alapján azt lehet mondani, hogy a fiatalok más-más utakon kívánnak eljutni az üzleti sikerhez, a vállalkozáson belüli, vagy azon kívül eső lehetőségek megragadásával, alapvetően az alábbi négy módon:

  • Üzletmenet átalakítással – nagy önállósággal rendelkező és/vagy családi támogatásban részesülő vezetők döntése.
  • A klasszikus üzleti tevékenység megtartásával – főként azok választják ezt az utat, akik a családi vállalkozás hosszútávú fenntarthatóságát veszik alapul.
  • Vállalkozáson belüli üzleti lehetőségek kamatoztatásával – ehhez a családi vállalkozás minden tagjának támogatására szükség van, a generációk együtt változtatnak.
  • Vállalkozáson kívüli üzleti lehetőségek kiaknázásával – a vállalkozáson kívül sokan teljesen más ágazatban találják meg az innovációs lehetőségeket.

A különböző utak ellenére a vállalkozásvezetés szempontjából öt sikertényezőt tekinthetünk alapvetőnek, amelyek minden esetben vezérelvként szolgálnak a családi vállalkozás működése szempontjából.

Hitelesség: az új generáció tagjainak el kell nyerniük szüleik, főnökeik, munkatársaik bizalmát, amelyet a kellő tudás és szakértelem által sugárzott önbizalom útján érhetnek el.

Egyértelműség: csak pontosan meghatározott stratégia kialakítása mellett lehet gyümölcsöző együttműködést folytatni, a felelősségi körök letisztázása és a határok kijelölése mellett.

Jó kommunikáció: a hatékony működés alapja az őszinte, hiteles kommunikáció, amely egymás kölcsönös tiszteletéből fakad.

Lojalitás: a vállalkozás minden tagjának egyformán lojálisnak kell lennie a céghez, és elkötelezetten arra kell fókuszálniuk, hogy az új generáció kinevelődjön. Ehhez természetesen mindkét fél részéről kellő nyitottság és kompromisszumkészség szükséges.

Céges kultúra: mindezeket az elveket olyan céges közegben érdemes gyakorolni, ahol az erős összetartozás segíti a közös munkát.

Az innovációra való készség tehát kellően támogató légkör esetén a családi vállalkozások megmentője lehet az új digitális környezet kihívásaival szemben. Ehhez generációtól függetlenül a legfontosabb tulajdonság a kompromisszumkészség, amely hosszú távon növeli a családi vállalkozások stabilitását és versenyképességét.